Skip to main content

Hz. Muhammed’in Peygamberlik Görevleri

Peygamberleri Allah, insanlara bir uyarıcı, bir müjdeleyici olarak göndermiştir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) görevi de insanları hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ve huzura erdirecek yolu göstermek bu yolda onlara rehberlik ederek onları Cehennemden kurtarıp sonu mükafat olan Cennete ulaştırmaktır. Bu görevini yerine getirirken başvurduğu yollar vardır. Bunları ise şu şekilde sıralayabiliriz:

İslamiyet Öncesi Arabistan Genel Durumu ve Kurulan

islamiyet öncesi arabistanda kurulan devletler

İslamiyet Öncesi Arabistan’ın Genel Özellikleri Arap Yarımadası hem dünya tarihi hem de İslam dünyası açısından yeryüzünün en önemli bölgelerindendir. Bu bölgenin içinde yer alan ‘Hicaz’ ise buranın en stratejik bölgesidir. Hicaz bölgesi Suriye ile Yemen’i birbirine bağlayan ticaret yolları arasında yer almaktadır. Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının kesişme noktasıdır. Hz. Muhammedʼin doğup büyüdüğü ve peygamberliğin […]

Vahiy Kelime Anlamı ve İlgili Kavramlar

arı

Sözlük anlamı: Seslenmek, gizli ve süratli bildirmek, fısıldamak, emretmek. Terim anlamı: Yüce Allah’ın insanlara ulaştırılmasını istediği mesajlarını peygamberlerine, alışılmışın dışında gizli ve süratli bir şekilde iletmesidir. Vahyin Geliş Şekilleri Allahʼın mesajları peygamberinin kalbine doğrudan yerleştirmesi. Vahyin perde arkasından bildirilmesi. Sadık rüya. Cebrailʼin aslî suretiyle görünerek vahiy getirmesi. Cebrailʼin görünmeden çıngırak sesine benzer bir vahiy getirmesi. […]

Eğitim Felsefeleri

kitap çevre

Daimicilik En eski, en geleneksel ve en tutucu eğitim felsefesidir. İnsanın özünün tarih boyunca değişmediğini geçmişten gelenin daimi olan değişmeyen doğrular olduğunu savunur. Eğitim değişeni değil değişmeden kalanı öğretmelidir. Sokratik tartışma kullanılmalı. Öğretmen örnek olmalıdır. Çünkü öğrenci öğretmeni taklit ederek öğrenecektir. Ahlak ve karakter eğitimine önem verir. Klasik eserler okutulur. Sabit eğitim programı uygulanır. Okul […]

Program Geliştirmenin Temelleri

atölye

Program geliştirme temelleri aynı zamanda eğitim bilimleri program geliştirmenin kuramsal temellerini oluşturmaktadır. Tarihsel Temel Geçmişin geleceğe ayna tutmasıdır. Tarihi temelin dikkate alınması yansıtıcı düşünmeye bağlıdır. Geçmişten ders çıkarmak gerekir. Tarihi temel dikkate alınmadığı takdirde eski programlarda yapılan hatalar devam eder. Toplumsal Temel Toplumun ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alınır. Bireyin sosyal gelişim ve toplumsal uyum sağlamasına […]

Eğitimin İşlevleri

Eğitimin İşlevleri

Eğitimin işlevleri açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bireysel İşlev Bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak. Öğrencinin gelişimini sağlama. Bireyi mesleğe hazırlama. Bireye ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırma.

Yahudilik

Ağlama Duvarı

A. Yahudiler ve Yahudilik Yahudilere göre Tanrı; Sina’da İsrailoğulları’nı kendine muhatap kılıp onlarla sözleşmiş onlardan emirlerine uyacaklarına dair söz almış ve Hz. Musa’nın şahsına Tora/Tevrat’ı onlar göndermiştir. Yahudilere Kenan ülkesi yerlileri tarafından verilen ad; İbranî. Yahudiliği ifade eden diğer bir terim de İsrail: Tanrı ve insanlar ile güreşip yenen anlamında Yakub’a Tanrı tarafından verilen lâkap.

Kutsal Kitabı Olan Dinler Nelerdir?

kitap

Din kavramını ilk insandan bu yana devam eden bir kurum olarak tanımlamak mümkündür. Bu nedenledir ki insanlık tarihinin her anında “din”e ve dini inançlara rastlanmaktadır. Peki kutsal kitabı olan dinler nelerdir? Dinlerde yer alan kutsal kitaplar ve metinler için daha geniş bir araştırma yapmak mümkündür. Ancak bu yazımda genel hatları ile kutsal kitabı olan dinler hakkında […]

İlkel Kabile Dinleri

ilkel kabile dinleri

Özellikleri Din bir kabileye özgüdür. Evrensel değildir. Yazılı kaynakları yoktur. Genellikle bir “Yüce Tanrı İnanışı” göze çarpmaktadır. Fert dinin tabiî üyesidir ve başka din seçme şansı yoktur. Kutsal ile olmayan birbirinden ayrılmıştır. Büyüye ve büyücüye ilgi büyüktür. Din kurucusu söz konusu değildir. Ruhun çeşitli şekillerde yaşadığına inanılır. Yüce Tanrı’ya dua edilirken bazı hayvanlar ve yiyecek […]