İkinci Öğretmen

Öğrenci ve öğretmenler için nitelikli materyaller.


Materyal Sayfaları

Her sınıf kademesine ait ders içerikleri için menüleri genişletin.
Materyal sayfalarında; sunular, konu özetleri, çalışma kağıtları, konu tarama testleri ve örnek yazılı soruları bulunmaktadır.


Yazılı Sınav Soru Örnekleri

İlgili derse ait hazırlanmış yazılı sınav soru örnekleri