Skip to main content

İslamiyet Öncesi Arabistan Genel Durumu ve Kurulan Devletler

islamiyet öncesi arabistanda kurulan devletler

İslamiyet Öncesi Arabistan’ın Genel Özellikleri

 • Arap Yarımadası hem dünya tarihi hem de İslam dünyası açısından yeryüzünün en önemli bölgelerindendir.
 • Bu bölgenin içinde yer alan ‘Hicaz’ ise buranın en stratejik bölgesidir.
 • Hicaz bölgesi Suriye ile Yemen’i birbirine bağlayan ticaret yolları arasında yer almaktadır.
 • Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının kesişme noktasıdır.
 • Hz. Muhammedʼin doğup büyüdüğü ve peygamberliğin kendisine verildiği yerdir.
 • İslami kaynaklarda bölge “Ceziretüʼl-Arab” olarak da geçmektedir.
 • Mekke, Medine ve Taif, Hicaz bölgesinin önemli yerleşim yerlerindendir.
 • Hadramut adıyla anılan bölge ise Yemen’in doğusundaki dağlık bölgeye verilen addır.
 • Bölgenin iklim sıcak ve kuraktır.
 • Hurma bölgedeki önemli besin kaynaklarındandır.

Fazlasını Oku

Vahiy Kelime Anlamı ve İlgili Kavramlar

arı
Sözlük anlamı: Seslenmek, gizli ve süratli bildirmek, fısıldamak, emretmek.

Terim anlamı: Yüce Allah’ın insanlara ulaştırılmasını istediği mesajlarını peygamberlerine, alışılmışın dışında gizli ve süratli bir şekilde iletmesidir.

Vahyin Geliş Şekilleri

 • Allahʼın mesajları peygamberinin kalbine doğrudan yerleştirmesi.
 • Vahyin perde arkasından bildirilmesi.
 • Sadık rüya.
 • Cebrailʼin aslî suretiyle görünerek vahiy getirmesi.
 • Cebrailʼin görünmeden çıngırak sesine benzer bir vahiy getirmesi.
 • Cebrailʼin insan şeklinde görünmesi.

Fazlasını Oku