2. Ünite: İbadet ve İnsan

Sunular

  1. İmanın Göstergesi: İbadet
  2. İbadetin Kabul Şartları
  3. İbadet ve Salih Amel
  4. İbadetlerin İnsana Kazandırdıkları
  5. Esmâ-i Hüsnâ’yı Tanıyorum

Ünite Özeti

Çalışma Kağıtları

Konu Tarama Testleri

  • Videolar

  • Sınıf İçi Etkinlikler