2. Ünite: Peygamberimizin Evrensel Mesajları

Sunular

  1. İnsanların Dokunulmazlıklarının Gözetilmesi
  2. Adaletin Gözetilmesi
  3. Kul Hakkının Gözetilmesi
  4. Emanetin Gözetilmesi
  5. Bir Hadis Öğreniyorum

Çalışma Kağıtları

Konu Tarama Testleri

  • Videolar

  • Sınıf İçi Etkinlikler