4. Ünite: İslam ve Günlük Hayat

Sunular

  1. İslam Ahlakının Özü: Edep ve Hayâ
  2. Dostluk ve Arkadaşlık
  3. Nimetlerin Kadrini Bilmek: Şükür
  4. Kul Hakkını Gözetmek
  5. Esmâ-i Hüsnâ’yı Tanıyorum

Ünite Özeti

Çalışma Kağıtları

Konu Tarama Testleri

  • Videolar

  • Sınıf İçi Etkinlikler