Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Çıkmış Sorular ve Cevapları

sınav optik form

Adaylık kaldırma sınavı Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre yapılan ve bir yıl fiilen çalışma şartını yerine getiren aday öğretmenlerin girmeye hak kazandığı bir sınav türüdür.

Adaylık kaldırma sınavı çıkmış soruları aşağıdaki listede yıllara göre ayrılarak verilmiştir. Listenen adaylık kaldırma sınavı çıkmış soruları Millî Eğitim Bakanlığı bakanlığının kendi sitesinde yayımlanmış belgelerdir.