Ahmed bin Hanbel Dizisi İzle

Dizi, Müslümanların dört mezhep imamının, Sünnilerin ve topluluklarının tüm biyografisini anlatır. Ahmed İbn Hanbel’in ailesinin ve sosyal hayatının başlangıcından itibaren bilimsel yaşamına kadar olan olayları anlatır. Abbasiler devri, İslamî olaylar ve fetihler, Mu’tezile’nin ortaya çıkışı ve Kur’an’ın yaratılışı meselesinin ortaya çıkışı gibi dönemleri ele alır ve İmam Ahmed bin Hanbel’in bu olaylarla nasıl karşı karşıya geldiğini gösterir.


Ahmed bin Hanbel Dizisi 1. Bölüm – İmam İş Arıyor


Ahmed bin Hanbel Dizisi Tüm Bölümler