Din felsefesinin tanımını yapmadan önce birbirinden bağımsız olarak felsefe ve din kavramları hakkında kısa bir değerlendirme yapılmalıdır. Felsefe, akla gelen bütün alternatifleri dikkate alıp araştırma ve eleştiriyi ön planda tutan bir sorgulama, düşünme eylemidir. Yani “felsefenin ruhu tartışmadır.” ifadesi felsefenin ...

Din psikolojisi, ele aldığı konu ve araştırmaları için insan ve toplum bilimleri, ilahiyat bilimleri ve diğer din bilimleri alanlarından yararlanmaktadır. Ancak; din psikolojisi ilahiyat ilimleri içerisinde değil din bilimleri içerisinde yer alır. İlahiyat ilimleri ile din bilimleri konu ve yöntem ...

Hat sanatı Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalıp güzel bir şekilde yazma sanatı olarak ortaya çıkmış bir sanattır. İslam dinini benimseyen hemen hemen bütün kavimlerin ortak değer olarak sahip çıktığı Arap yazısı zamanla “İslam hattı” vasfını kazanmıştır. Hüsn-i Hattın Tarihsel ...

İslam’ın dört mezhep imamının hayatlarını ve miraslarını konu alan büyüleyici bir televizyon dizisiyle karşınızdayız. “İmam” dizisi, diğer adlarıyla Bin Hanbel veya Ahmed bin Hanbel dizisi, Katar Medya Vakfı tarafından Al-Buraq Katar Medya Prodüksiyon Şirketi iş birliğiyle üretilmiş büyük çaplı bir ...

İslam-1 dersi olarak da geçen ve 5. veya 6. sınıfta okutulan Temel Dini Bilgiler dersinin 3. ünitesi “Müminlerin Özellikleri” sunusu yayınlandı. Sunuya aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. ...

Bir İşten Maksat Ne İse Hüküm Ona Göredir Hükmün belirlenmesinde niyet ve amaçların öncelikli olarak dikkate alınacağını ifade eder. İbadet, ukubât ve muamelat alanında bu ilke söz konusudur. Yani akitlerde itibar edilecek husus tarafların kullandığı lafızlar, bu lafızların siga ve ...

Kur’an-ı Kerim’de namazın şartları ve rükünlerinin neler olduğu ifade edilmiştir. Günlük namazların kaç rekat olduğu Hz. Muhammed’in (s.a.v.) uygulamalarıyla sabit olmuştur. Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerde namaz vakitlerinin beş vakit olduğu ifade edilmiştir. Ancak vakitlerin başlangıcı ve sonları açıkça belirtilmemiştir. ...

Her yıl düzenlenen TEKNOFEST, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. Teknofest’e katılım her geçen yıl artarak devam etmekte. Siz de teknofest‘e katılmak istiyor ama proje ...

Sünnet kelimesinin sözlük anlamı Arapça dilinde ‘s-n-n’ kökünden türetilmiştir. Sözlükte, yürünen yol, hayat tarzı, gelenek ve kanun anlamlarına gelir. Sünnet kelimesi bazen, ara sıra, gelişi güzel yapılan şeyleri değil sürekli ve bilinçli olarak yapılan adet niteliğinde davranışları ifade eder. Terim ...

Sınıf ve ders kategorilerinde yayımlanan sunulara edjet.com adresindeki sitenin nitelik değiştirmesinden dolayı ulaşılamıyordu. Bu nedenle sunuların bağlantıları çalışan linklerle değiştirildi. Yenilenen ve güncellenen sunuların konu başlıkları aşağıdaki gibidir: ...