Skip to main content

Yahudilik

Ağlama Duvarı

A. Yahudiler ve Yahudilik Yahudilere göre Tanrı; Sina’da İsrailoğulları’nı kendine muhatap kılıp onlarla sözleşmiş onlardan emirlerine uyacaklarına dair söz almış ve Hz. Musa’nın şahsına Tora/Tevrat’ı onlar göndermiştir. Yahudilere Kenan ülkesi yerlileri tarafından verilen ad; İbranî. Yahudiliği ifade eden diğer bir terim de İsrail: Tanrı ve insanlar ile güreşip yenen anlamında Yakub’a Tanrı tarafından verilen lâkap.

Kutsal Kitabı Olan Dinler Nelerdir?

kitap

Din kavramını ilk insandan bu yana devam eden bir kurum olarak tanımlamak mümkündür. Bu nedenledir ki insanlık tarihinin her anında “din”e ve dini inançlara rastlanmaktadır. Peki kutsal kitabı olan dinler nelerdir? Dinlerde yer alan kutsal kitaplar ve metinler için daha geniş bir araştırma yapmak mümkündür. Ancak bu yazımda genel hatları ile kutsal kitabı olan dinler hakkında […]

İlkel Kabile Dinleri

ilkel kabile dinleri

Özellikleri Din bir kabileye özgüdür. Evrensel değildir. Yazılı kaynakları yoktur. Genellikle bir “Yüce Tanrı İnanışı” göze çarpmaktadır. Fert dinin tabiî üyesidir ve başka din seçme şansı yoktur. Kutsal ile olmayan birbirinden ayrılmıştır. Büyüye ve büyücüye ilgi büyüktür. Din kurucusu söz konusu değildir. Ruhun çeşitli şekillerde yaşadığına inanılır. Yüce Tanrı’ya dua edilirken bazı hayvanlar ve yiyecek […]