Skip to main content

Eğitim Felsefeleri

kitap çevre

(Jonny Lindner) Comfreak

Daimicilik

 • En eski, en geleneksel ve en tutucu eğitim felsefesidir.
 • İnsanın özünün tarih boyunca değişmediğini geçmişten gelenin daimi olan değişmeyen doğrular olduğunu savunur.
 • Eğitim değişeni değil değişmeden kalanı öğretmelidir.
 • Sokratik tartışma kullanılmalı.
 • Öğretmen örnek olmalıdır. Çünkü öğrenci öğretmeni taklit ederek öğrenecektir.
 • Ahlak ve karakter eğitimine önem verir.
 • Klasik eserler okutulur.
 • Sabit eğitim programı uygulanır.
 • Okul yaşama hazırlıktır.
 • Gerçek yaşamı değil, ideal yaşamı kapsayan sorular sorulmalıdır.
 • İdealizmden etkilenmiştir.

Fazlasını Oku

Program Geliştirmenin Temelleri

atölye
Program geliştirme temelleri aynı zamanda eğitim bilimleri program geliştirmenin kuramsal temellerini oluşturmaktadır.

Tarihsel Temel

 • Geçmişin geleceğe ayna tutmasıdır.
 • Tarihi temelin dikkate alınması yansıtıcı düşünmeye bağlıdır.
 • Geçmişten ders çıkarmak gerekir.
 • Tarihi temel dikkate alınmadığı takdirde eski programlarda yapılan hatalar devam eder.

Toplumsal Temel

 • Toplumun ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alınır.
 • Bireyin sosyal gelişim ve toplumsal uyum sağlamasına yönelik hazırlanır.
 • Toplumun kültürel mirasını ve değerlerini bireylere kazandıracak şekilde düzenlenmelidir.
 • Toplumsal sorunlar dikkate alınmalıdır.
 • Bireyi toplumsallaştıraracak:
 • 1. kaynak: Aile, okul, akran grupları ve öğretmen vb.
 • 2. kaynak: TV, internet, kitap, gazete vb.

Fazlasını Oku

Eğitimin İşlevleri

çocuk ödev

rawpixel

Eğitimin işlevleri açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Bireysel İşlev

 • Bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak.
 • Öğrencinin gelişimini sağlama.
 • Bireyi mesleğe hazırlama.
 • Bireye ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırma.

Fazlasını Oku