Skip to main content

Eğitim Felsefeleri

kitap çevre

Daimicilik En eski, en geleneksel ve en tutucu eğitim felsefesidir. İnsanın özünün tarih boyunca değişmediğini geçmişten gelenin daimi olan değişmeyen doğrular olduğunu savunur. Eğitim değişeni değil değişmeden kalanı öğretmelidir. Sokratik tartışma kullanılmalı. Öğretmen örnek olmalıdır. Çünkü öğrenci öğretmeni taklit ederek öğrenecektir. Ahlak ve karakter eğitimine önem verir. Klasik eserler okutulur. Sabit eğitim programı uygulanır. Okul […]

Program Geliştirmenin Temelleri

atölye

Program geliştirme temelleri aynı zamanda eğitim bilimleri program geliştirmenin kuramsal temellerini oluşturmaktadır. Tarihsel Temel Geçmişin geleceğe ayna tutmasıdır. Tarihi temelin dikkate alınması yansıtıcı düşünmeye bağlıdır. Geçmişten ders çıkarmak gerekir. Tarihi temel dikkate alınmadığı takdirde eski programlarda yapılan hatalar devam eder. Toplumsal Temel Toplumun ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alınır. Bireyin sosyal gelişim ve toplumsal uyum sağlamasına […]

Eğitimin İşlevleri

Eğitimin İşlevleri

Eğitimin işlevleri açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bireysel İşlev Bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak. Öğrencinin gelişimini sağlama. Bireyi mesleğe hazırlama. Bireye ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırma.