Eğitim Felsefeleri

kitap çevre
(Jonny Lindner) Comfreak

Daimicilik

 • En eski, en geleneksel ve en tutucu eğitim felsefesidir.
 • İnsanın özünün tarih boyunca değişmediğini geçmişten gelenin daimi olan değişmeyen doğrular olduğunu savunur.
 • Eğitim değişeni değil değişmeden kalanı öğretmelidir.
 • Sokratik tartışma kullanılmalı.
 • Öğretmen örnek olmalıdır. Çünkü öğrenci öğretmeni taklit ederek öğrenecektir.
 • Ahlak ve karakter eğitimine önem verir.
 • Klasik eserler okutulur.
 • Sabit eğitim programı uygulanır.
 • Okul yaşama hazırlıktır.
 • Gerçek yaşamı değil, ideal yaşamı kapsayan sorular sorulmalıdır.
 • İdealizmden etkilenmiştir.

Anahtar kelimeler: klasik eserler, okul yaşama hazırlık, sokrat tartışması, aklın yollarını kullanmak, üstün zekalı ve akıllı bireyleri seçmek.

Esasicilik

 • En yaygın olan ve en uzun uygulanan eğitim felsefesidir.
 • Eğitimin özünü konu alanının çok iyi özümsenmesi oluşturur.
 • Öğretmen alanında uzmandır. Öğrenci ikinci plandadır.
 • Ezberci eğitim hakimdir.
 • İnsan zihni doğuştan boştur.
 • Kitapta yazılanlar sorulur.
 • Geleneksel öğretim yöntemleri kullanılır.
 • Dayak bir eğitim aracıdır.
 • Eğitim disiplinli bir süreçtir.
 • Kurallara uymayan cezalandırılır.
 • Realizmden etkilenmiştir.

Anahtar kelimeler: soyut düşünme, ezber, temel konular, temel beceriler, öğretmen tek otorite, disiplin, ceza, dayak, sıkı çalışma, zorlama.

İlerlemecilik

 • Türkiye‘de benimsenen eğitim felsefesidir.
 • Öğrenci aktiftir. Öğretmen rehberdir.
 • Eğitim ortamında teoriye değil uygulamaya ağırlık verilir.
 • Öğretim yaşantı yoluyla gerçekleşir.
 • Öğrencilerdeki bireysel farklılıklar önemlidir.
 • Ceza kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Eğitim yaşamla iç içe ve herkes içindir.
 • Pragmatizmden etkilenmiştir.

Anahtar kelimeler: çağdaş eğitim, öğretmen merkezli, problem çözme, yaparak yaşayarak öğrenme, öğretmen rehber, okul yaşamın kendisi.

Yeniden Kurmacılık

 • 2. Dünya savaşından sonra bozulan dengeleri yeniden oluşturmak üzere geliştirildi.
 • 2. Dünya savaşı sonrasında toplumun zarar gördüğünü bu zararın öğrenciler tarafından onarılabileceğini savunur.
 • Yeniliklere en açık ve en çağdaş eğitim felsefesidir.
 • Eğitimin hedefi toplumu sürekli yeniden şekillendirmek ve kurmaktır.
 • Toplumu ve doğayı değiştirmede temel sorumluluk okullardadır.
 • Okullar reformun temsilcisidir.
 • Programlar sorun merkezli tasarıma göre düzenlenir.
 • Öğretmenin rolü yeni toplum oluşturulurken adeta proje başkanlığı görevini üstlenmelidir.

Anahtar kelimeler: sosyal reform, toplumsal değişim, yapılandırma, okul ve öğretmen ön planda.