Eğitimin İşlevleri

çocuk ödev
rawpixel

Eğitimin işlevleri açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Bireysel İşlev

 • Bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak.
 • Öğrencinin gelişimini sağlama.
 • Bireyi mesleğe hazırlama.
 • Bireye ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırma.

Toplumsal İşlev

 • Kültürel mirası yeni kuşaklara aktarma.
 • Bireyin toplumsallaşmasını sağlama.
 • Toplumun gelişimini ve devamlılığını sağlama.
 • Bireylere toplumsal sorunları çözme becerisi kazandırma.

Siyasal İşlev

 • Ülkenin anayasal ve siyasal düzenini benimseyen ve koruyan bireyler yetiştirme.
 • Ulusal bilinci güçlendirme.
 • Lider yetiştirme.
 • İyi vatandaş yetiştirme.
 • Bilinçli seçmen yetiştirme.
 • Demokratik özellikleri bireye kazandırma.

Ekonomik İşlev

 • Bilinçli üretici ve tüketici yetiştirmek.
 • Ülke kalkınmasının gerektirdiği nitelikli insan gücünü yetiştirmek.
 • Ülke kaynaklarını etkili ve verimli kullanmak için gerekli bilgiyi kazandırma.
 • Bireylere bilgi ve beceri kazandırarak üretimi gerçekleştiren bireyler yetiştirmek.

Gizil (Kapalı) İşlev

 • Özel olarak amaçlanmadığı halde eğitim sayesinde kendiliğinden oluşan gelişmelerdir.
 • Eş seçme.
 • Statü sağlama.
 • İşsizliği öğrenme
 • Suçları öğrenme.
 • Tanıdık sağlama.
 • İyi bir ebeveyn olma.