Erasmus+ Proje Örnekleri

erasmus proje örnekleri

Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (Key Action, KA) ve 2 Özel Eylem altında toplanmaktadır.

Aşağıda “Merkezi Teklif Çağrıları” başlıkları altındakiler hariç olmak üzere tüm Erasmus+ Programı başvuruları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından alınmakta ve değerlendirilmektedir. Merkezi Teklif Çağrıları ise Brüksel merkezli Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı tarafından yönetilmektedir. 2021 yılı içerisinde hibe başvurusuna açık olan tüm çağrılara bu bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Erasmus+ proje örnekleri için aşağıda yer alan 2007-2013 yılları arasında yapılmış Avrupa Birliği Programları proje örneklerini ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın paylaştığı Erasmus+ proje örneklerini inceleyebilirsiniz.