✍️ Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri 11. hafta ders notları Anket İnsanların yaşama koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorulardan oluşan bir araştırma materyalidir. Katılımcıların, anket sorularına samimi ...

✅ Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri 10. hafta ders notları Sosyal bilim araştırmaların çok azında araştırma sorularını cevaplamak için ihtiyaç duyulan veriler, araştırmanın evreni veya hedef kitlesi olarak tanımlanan tüm gruptan ...

✅ Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri 9. hafta ders notları Araştırma yöntemleri arasında seçim yapmak, neyi bulmaya çalıştığımıza bağlıdır. Ulaşılmak istenen hedefler belli bir araştırma vermeyi ve desenlerinin tercih edilmesini gerektirir. ...

✍️ Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri 8. hafta ders notları Deneysel araştırmalar, kısaca araştırmacı tarafından oluşturulan farkların bağımlı değişken üzerindeki etkisini test etmeye yönelik çalışmalardır. Deneysel desenlerde temel amaç, değişkenler arasında ...

✅ Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri 7. hafta ders notları Nedensel karşılaştırma, ortaya çıkmış/var olan bir durumun ya da olayın nedenlerini etkileyen değişkenleri ya da bir etkinin sonuçlarını belirlemeye yönelik bir ...

✅ Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri 6. hafta ders notları Nicel Araştırmalar Korelasyonel Araştırmalar İki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkinin bu değişkenlere müdahale edilmeden incelendiği nicel araştırma yöntemidir. ✍ ...

✅ Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri 5. hafta ders notları Hipotez Hipotez, test edilebilir yani doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir yargılar bütünüdür. Tüm araştırma süreci için yol gösterici olan tahminlerin ifadesidir. İki ...

✅ Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri 4. hafta ders notları Problem TDK’ya göre problem; teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru veya mesele olarak tanımlanmaktadır. Problemin tanımlanması, çoğu kez çözülmesinden daha ...

✅ Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri 3. hafta ders notları Araştırma Nedir? Karasar’a (2002) göre araştırma, sorunlara güvenilir çözümler aramak amacıyla planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor ...

✅ Yüksek lisans Araştırma Yöntemleri dersi 1. hafta ders notları Bilmenin Yolları Deneyim: Yaparak yaşayarak öğrenme, deneme yanılma, duyu organları ile bilginin en hızlı öğrenme yolu. Görüş birliği: Duyusal algılarla ...