Din felsefesinin tanımını yapmadan önce birbirinden bağımsız olarak felsefe ve din kavramları hakkında kısa bir değerlendirme yapılmalıdır. Felsefe, akla gelen bütün alternatifleri dikkate alıp araştırma ve eleştiriyi ön planda tutan ...