Din psikolojisi, ele aldığı konu ve araştırmaları için insan ve toplum bilimleri, ilahiyat bilimleri ve diğer din bilimleri alanlarından yararlanmaktadır. Ancak; din psikolojisi ilahiyat ilimleri içerisinde değil din bilimleri içerisinde ...