Evren: Araştırmacının genelleme yapmak istediği insanlar veya objelerdir. Arıcı (1981) ...

Dersin Hedefleri İstatistik ile ilgili temel kavramlar Betim istatistikler Olasılık ...