✅ Yüksek Lisans Eğitim İstatistiği 5. hafta ders notları Merkezi yığılma ölçüleri için genel bir yorum yapmak gerekirse aşağıdaki grafiklere ilişkin bazı yorumlar incelenebilir. Merkezi yığılma ölçüleri, puan dağılımının ağırlık ...

✅ Yüksek Lisans Eğitim İstatistiği 4. hafta ders notları Merkezi Yığılma Ölçüleri Mod (Tepe değer) Ölçümler arasında tekrarı (f) en fazla olan puandır. Mod bir vasat ölçüsü olarak o grubun ...

✅ Yüksek Lisans Eğitim İstatistiği 3. hafta ders notları Ölçek Türleri Ölçek kelimesi, belli bir büyüklüğü küçültme oranı, birim, ölçme aracı gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Sayısal olarak ifade edilen ölçümlerin taşıdığı ...

✅ Yüksek Lisans Eğitim İstatistiği 2. hafta ders notları Evren: Araştırmacının genelleme yapmak istediği insanlar veya objelerdir. Arıcı (1981) evreni, herhangi bir gözlem alanına giren obje ya da bireylerin tümü ...

✅ Yüksek lisans Eğitim İstatistiği dersi 1. hafta ders notları Dersin Hedefleri ile ilgili olarak öğrencilere temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır. İstatistik: Belli amaçlar için veri toplama, toplanan verileri sınıflama, ...