Sünnet kelimesinin sözlük anlamı Arapça dilinde ‘s-n-n’ kökünden türetilmiştir. Sözlükte, yürünen yol, hayat tarzı, gelenek ve kanun anlamlarına gelir. Sünnet kelimesi bazen, ara sıra, gelişi güzel yapılan şeyleri değil sürekli ...

Ravi Sayısına Göre Hadisler Hadisler günümüze gelirken belli kategorilendirmeye tabii tutulmuştur. Hadisleri rivayet eden ravi sayısı dikkate alınarak ravi sayısına göre çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Mütevatir Hadis Başından sonuna kadar her ...

Peygamberleri Allah, insanlara bir uyarıcı, bir müjdeleyici olarak göndermiştir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) görevi de insanları hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ve huzura erdirecek yolu göstermek bu yolda onlara rehberlik ederek ...