✅ Yüksek Lisans Nitel Araştırma Yöntemleri 2. hafta ders notları Nitel Araştırma Nedir? Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman, metin analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların ...

✅ Yüksek lisans Nitel Araştırma Yöntemleri 1. hafta ders notları Bu bölümde öğrencilere bilgi türleri, bilgiye yönelik inanların neler olduğu, neden bilimsel bilgiye gereksinim olduğu ve bilgi felsefesine yönelik bilgilerin ...