Daimicilik En eski, en geleneksel ve en tutucu eğitim felsefesidir. İnsanın özünün tarih boyunca değişmediğini geçmişten gelenin daimi olan değişmeyen doğrular olduğunu savunur. Eğitim değişeni değil değişmeden kalanı öğretmelidir. Sokratik ...

Program geliştirme temelleri aynı zamanda eğitim bilimleri program geliştirmenin kuramsal temellerini oluşturmaktadır. Tarihsel Temel Geçmişin geleceğe ayna tutmasıdır. Tarihi temelin dikkate alınması yansıtıcı düşünmeye bağlıdır. Geçmişten ders çıkarmak gerekir. Tarihi ...

Eğitimin işlevleri açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bireysel İşlev Bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak. Öğrencinin gelişimini sağlama. Bireyi mesleğe hazırlama. Bireye ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda bilgi, beceri ...