Ölçek ve Ölçek Türleri Ölçek: Ölçme araçlarında kullanılan ölçme birimine ...

Ölçme, nesnelerin gözlemlenip nitelik ve niceliklerinin uygun birim cinsine göre ...