✍️ Yüksek Lisans Test Geliştirme 3. hafta ders notları Güvenirlik Bir ölçme aracının güvenirliği, aracın, ölçmek istediği değişkeni ne derece duyarlıkla ölçtüğünün, ya da ölçme sonuçlarının hatalardan arınık olmasının derecesidir. ...

✅ Yüksek Lisans Test Geliştirme 2. hafta ders notları Ölçme Türleri Ölçmede Birim Ölçülen özelliğin standart olarak kabul edilen bir miktarıdır. Bir çoktan seçmeli test sınavında her soru bir birim ...

✅ Yüksek lisans Test Geliştirme 1. hafta ders notları Temel Kavramlar Test: Denemek, sınamaktır; bir ölçme aracıdır ve maddelerden veya sorulardan oluşur. Özel olarak çoktan seçmeli test anlamında kullanılır. Madde: ...