Etkinlik

 • 1- Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru ya da yanlış olduklarına karar veriniz.(3+3+3+3+3=15 puan)

  a-Namık Kemal “Harabat” isimli  divan şiiri antolojisinde “Şiir ve İnşâ” makalesindeki fikirlerinin tam tersini söyler.(D) (Y) (Y)

  b- Osmanlıda Tanzimat döneminde çıkan ilk resmi gazete Tercüman-ı Ahval’dir. (D)  (Y) (Y)

  c-Şinasi ilk makaleyi y…[Devamını oku]

 • Victor yeni bir yazı yazdı 3 ay önce

  Ortaokul kademesinde yer alan 6. Sınıf Kur’an-ı Kerim 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış ders kitapları, çalışma kitapları ve etkinlik kitapları incelenerek hazırlanmı […]

 • Victor yeni bir yazı yazdı 3 ay önce

  Ortaokul kademesinde yer alan 7. Sınıf Kur’an-ı Kerim 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış ders kitapları, çalışma kitapları ve etkinlik kitapları incelenerek hazırlanmı […]

 • Victor yeni bir yazı yazdı 3 ay önce

  Ortaokul kademesinde yer alan 8. Sınıf Kur’an-ı Kerim 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış ders kitapları, çalışma kitapları ve etkinlik kitapları incelenerek hazırlanmı […]

 • Victor yeni bir yazı yazdı 3 ay önce

  Ortaokul kademesinde yer alan 5. Sınıf Kur’an-ı Kerim 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış ders kitapları, çalışma kitapları ve etkinlik kitapları incelenerek hazırlanmı […]

 • Her sınıfın kendi materyal sayfasında yer alan yazılı sınavları tek bir sayfada toplandı. İlgili içeriğe buradan ulaşabilirsiniz.

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları

 • Victor yeni bir yazı yazdı 3 ay 3 hafta önce

  Regresyon Analizi

  Önceki hafta konumuz olan Korelasyon Analizi’nde iki değer arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi inceleniyordu.

  Regresyon analizi ile de iki ya da daha fazla arasındaki ilişkinin matematik […]

 • Victor yeni bir yazı yazdı 3 ay 3 hafta önce

  Evren: Araştırmacının genelleme yapmak istediği insanlar veya objelerdir. Arıcı (1981) evreni, herhangi bir gözlem alanına giren obje ya da bireylerin tümü olarak tanımlar. Element: Evrendeki tek bir kişi, nesne […]

 • Victor yeni bir yazı yazdı 3 ay 3 hafta önce

  Ölçek ve Ölçek Türleri

  Ölçek: Ölçme araçlarında kullanılan ölçme birimine verilen genel addır. Ölçme sonuçlarının formal nitelikleri olarak tanımlanır.

  Ölçek türleri dört grupta incelenir. Bunlar şu şeki […]

 • Victor yeni bir yazı yazdı 3 ay 3 hafta önce

  Nitel Araştırma Nedir?

  Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve döküman, metin analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda, gerçekçi ve bütüncül bir biçimde […]

 • Victor yeni bir yazı yazdı 3 ay 3 hafta önce

  Ölçme Türleri

  Doğrudan ölçme (Araçsız ölçüm, öğrencileri saymak gibi)Dolaylı ölçme (Gösterge kullanarak yapılan ölçüm, sıcaklık, yol uzunluğu gibi)Türetilmiş ölçme. (Yıl sonu başarı notu, vücut kitle end […]

 • Victor yeni bir yazı yazdı 3 ay 3 hafta önce

  Araştırma Nedir?

  Karasar’a (2002) göre araştırma, sorunlara güvenilir çözümler aramak amacıyla planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir. […]

 • Victor yeni bir yazı yazdı 3 ay 3 hafta önce

  Bilimsel çalışmalarda araştırmacılar incelenen araştırmadaki değişkenler arasındaki ilişkiyi merak ederler. Bu ilişki aramaya korelasyon analizi denir.

  İncelenen değişken bakımından iki ya da daha fazla grup a […]

 • Victor yeni bir yazı yazdı 3 ay 4 hafta önce

  Ölçme, nesnelerin gözlemlenip nitelik ve niceliklerinin uygun birim cinsine göre dengibi bulmaktır.

  Ölçme Türleri

  Doğrudan (Temel/Dolaysız) ÖlçmeDolaylı (Göstergeyle) ÖlçmeTüretilmiş Ölçme

  Doğrudan […]

 • Victor yeni bir yazı yazdı 4 ay önce

  Temel Kavramlar

  Test: Denemek, sınamaktır; bir ölçme aracıdır ve maddelerden veya sorulardan oluşur. Özel olarak çoktan seçmeli test anlamında kullanılır.

  Madde: Bireyde ölçülmek istenilen özelliği uyaran […]

 • Victor yeni bir yazı yazdı 4 ay önce

  Bu bölümde öğrencilere bilgi türleri, bilgiye yönelik inanların neler olduğu, neden bilimsel bilgiye gereksinim olduğu ve bilgi felsefesine yönelik bilgilerin kazandırılması hedeflenmekt […]

 • Victor yeni bir yazı yazdı 4 ay önce

  Dersin Hedefleri

  İstatistik ile ilgili temel kavramlarBetim istatistiklerOlasılıkKorelasyonRegresyonHipotez Testleri ve Varyans Analizi

  ile ilgili olarak öğrencilere temel bilgi ve beceriler kaza […]

 • Victor yeni bir yazı yazdı 4 ay önce

  Zaman yönetimi ve düzenleme becerileri genel olarak genel yaptığınız işin verimliliği ile ilişkilendirilebilir. Verimliliğinizi destekleyen stratejiler uyguladığınızda, ortaya çıkan ürünü geliştirme ve iyil […]

 • Victor yeni bir yazı yazdı 4 ay önce

  Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Şenel Büyüköztürk kitabı bu alan için en iyisi.

  Bilmenin Yolları

  DeneyimGörüş birliği / geleneklerUzman görüşüMantıkBilimsel yöntem

  Deneyim: Yaparak yaşayarak öğrenme, den […]

 • Victor yeni bir yazı yazdı 4 ay 1 hafta önce

  Mevlid Kandili için hazırlayacağınız okul veya sınıf panolarında kullanabileceğiniz bayrak afişleri. Her sayfa A4 boyutunda ve kesme, taşma noktaları hazır haldedir. Mevlid kandili pano süslemelerin […]

 • Daha fazla yükle