Her Gün 1 Ayet 1 Hadis Etkinliği

1 ayet 1 hadis

Etkinliğimizin amacı: Öğrencilerin İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve sünneti anlamalarını; bunu yaparken aynı zamanda yaşamalarını sağlamak. Ayetler ve hadisler ışığında onlara, güncel olayları doğru yorumlama becerisi kazandırmak. Ahlâkî değerleri ve bu değerlerin oluşmasında Kur’an-ı Kerim ve sünnetin rolünü kavratmaktır. Bu sayede öğrencilere doğru bilgi, doğru inanç, doğru düşünce ve doğru davranış edindirmek amaçlanmaktadır.

Bu etkinliği ortaokul seviyesinde uygulayabilirsiniz.

Her Gün 1 Ayet 1 Hadis Etkinliğinin Uygulanışı

Etkinlik Ramazan ayının her gününe yayılarak öğrencilerden okul günleri boyunca panolarda yayımlanan ayet ve hadisleri ezberlemeleri istenecektir.

  • Her gün panoda yer alan ayet ve hadisi ezberle.
  • Belirlenen bir günde yapılacak yarışmada ezberlediklerini oku.
  • En fazla ayet ve hadisi ezberleyen öğrencilerden;
  1. 200₺ hediye çeki + kol saati
  2. 150₺ hediye çeki + kol saati
  3. 100₺ hediye çeki + kol saati

ödüllerinin sahibi olacaktır.