A. Yahudiler ve Yahudilik Yahudilere göre Tanrı; Sina’da İsrailoğulları’nı kendine ...

A. Hristiyan İnanç Esasları Genel olarak Hristiyanlığa giriş/Hristiyan olmak; Vaftiz ...

Din kavramını ilk insandan bu yana devam eden bir kurum ...

Özellikleri Din bir kabileye özgüdür. Evrensel değildir. Yazılı kaynakları yoktur. ...