İlim vasıtalarından biri olan delil; mürşid, rehber, kılavuz anlamına gelir. ...

Kelam ilmindeki temel meselelerden ilki olan bilgi oldukça önemli ve ...