Hat sanatı Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalıp güzel bir şekilde yazma sanatı olarak ortaya çıkmış bir sanattır. İslam dinini benimseyen hemen hemen bütün kavimlerin ortak değer olarak sahip çıktığı ...

Bir İşten Maksat Ne İse Hüküm Ona Göredir Hükmün belirlenmesinde niyet ve amaçların öncelikli olarak dikkate alınacağını ifade eder. İbadet, ukubât ve muamelat alanında bu ilke söz konusudur. Yani akitlerde ...

Kur’an-ı Kerim’de namazın şartları ve rükünlerinin neler olduğu ifade edilmiştir. Günlük namazların kaç rekat olduğu Hz. Muhammed’in (s.a.v.) uygulamalarıyla sabit olmuştur. Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerde namaz vakitlerinin beş vakit ...

Sünnet kelimesinin sözlük anlamı Arapça dilinde ‘s-n-n’ kökünden türetilmiştir. Sözlükte, yürünen yol, hayat tarzı, gelenek ve kanun anlamlarına gelir. Sünnet kelimesi bazen, ara sıra, gelişi güzel yapılan şeyleri değil sürekli ...

Peygamberler, insanlara Allah’ı doğru bir şekilde tanıtarak, inanç esaslarını ve ibadet biçimlerini öğretmişlerdir. Dinî hükümleri ve ahlaki ilkeleri açıklamış, kendi davranışlarıyla insanlara örnek olmuşlardır. Peygamberler, en zor koşullarda bile görevlerini ...

İlim vasıtalarından biri olan delil; mürşid, rehber, kılavuz anlamına gelir. Beş duyu ile algılayamadığımız ve zaruri bilgi kapsamına girmeyen bir konu hakkında bilgi elde etmeye götüren ölçüte denir. “Kendisiyle başka ...

Kelam ilmindeki temel meselelerden ilki olan bilgi oldukça önemli ve üzerine çokça düşünülmüş bir konudur. Bu yazıda bilginin tanımı, çeşitleri ve kaynağı ile ilgili tanımlara ve bazı islam filozoflarının görüşlerine ...

Hz. Muhammed (s.a.v.) döneminde tefsir nasıldı? Resulullah’a gelen vahiyler çoğu zaman ashabı tarafından anlaşıldığından dolayı açıklamaya gereksinim duyulmazdı. Bu gibi durumlarda inen ayetlerin tebliğ edilmesi yeterliydi. Ancak bu durumun tersi ...

Ravi Sayısına Göre Hadisler Hadisler günümüze gelirken belli kategorilendirmeye tabii tutulmuştur. Hadisleri rivayet eden ravi sayısı dikkate alınarak ravi sayısına göre çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Mütevatir Hadis Başından sonuna kadar her ...

Peygamberleri Allah, insanlara bir uyarıcı, bir müjdeleyici olarak göndermiştir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) görevi de insanları hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ve huzura erdirecek yolu göstermek bu yolda onlara rehberlik ederek ...