Peygamberler, insanlara Allah’ı doğru bir şekilde tanıtarak, inanç esaslarını ve ibadet biçimlerini öğretmişlerdir. Dinî hükümleri ve ahlaki ilkeleri açıklamış, kendi davranışlarıyla insanlara örnek olmuşlardır. Peygamberler, en zor koşullarda bile görevlerini ...

İlim vasıtalarından biri olan delil; mürşid, rehber, kılavuz anlamına gelir. Beş duyu ile algılayamadığımız ve zaruri bilgi kapsamına girmeyen bir konu hakkında bilgi elde etmeye götüren ölçüte denir. “Kendisiyle başka ...

Kelam ilmindeki temel meselelerden ilki olan bilgi oldukça önemli ve üzerine çokça düşünülmüş bir konudur. Bu yazıda bilginin tanımı, çeşitleri ve kaynağı ile ilgili tanımlara ve bazı islam filozoflarının görüşlerine ...

Hz. Muhammed (s.a.v.) döneminde tefsir nasıldı? Resulullah’a gelen vahiyler çoğu zaman ashabı tarafından anlaşıldığından dolayı açıklamaya gereksinim duyulmazdı. Bu gibi durumlarda inen ayetlerin tebliğ edilmesi yeterliydi. Ancak bu durumun tersi ...

Ravi Sayısına Göre Hadisler Hadisler günümüze gelirken belli kategorilendirmeye tabii tutulmuştur. Hadisleri rivayet eden ravi sayısı dikkate alınarak ravi sayısına göre çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Mütevatir Hadis Başından sonuna kadar her ...

Peygamberleri Allah, insanlara bir uyarıcı, bir müjdeleyici olarak göndermiştir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) görevi de insanları hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ve huzura erdirecek yolu göstermek bu yolda onlara rehberlik ederek ...

İslamiyet Öncesi Arabistan’ın Genel Özellikleri Arap Yarımadası hem dünya tarihi hem de İslam dünyası açısından yeryüzünün en önemli bölgelerindendir. Bu bölgenin içinde yer alan ‘Hicaz’ ise buranın en stratejik bölgesidir. ...

Sözlük anlamı: Seslenmek, gizli ve süratli bildirmek, fısıldamak, emretmek. Terim anlamı: Yüce Allah’ın insanlara ulaştırılmasını istediği mesajlarını peygamberlerine, alışılmışın dışında gizli ve süratli bir şekilde iletmesidir. Vahyin Geliş Şekilleri Allahʼın ...

A. Yahudiler ve Yahudilik Yahudilere göre Tanrı; Sina’da İsrailoğulları’nı kendine muhatap kılıp onlarla sözleşmiş onlardan emirlerine uyacaklarına dair söz almış ve Hz. Musa’nın şahsına Tora/Tevrat’ı onlar göndermiştir. Yahudilere Kenan ülkesi ...

A. Hristiyan İnanç Esasları Genel olarak Hristiyanlığa giriş/Hristiyan olmak; Vaftiz ve iman ikrarı ile gerçekleşir. İlk Havariler Konsilinden başlayarak yapılan konsillerde belirlenen esaslar Hristiyanlık inanç sistemini oluşturmuştur. Havarile inanç sistemi ...