Bu yazıdaki sınav materyalleri Milli Eğitim Bakanlığının yeni ölçme ve değerlendirme yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. Tüm sınıf kademelerinin Peygamberimizin Hayatı (Siyer) dersi için açık uçlu yazılı soru örneklerini kendi ilinizin senaryo ...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 5. sınıf 4. ünite Hz. Muhammed ve Aile Hayatı konu özeti MEB tarafından yayımlanan ders kitabı ve çeşitli kaynaklar esas alınarak hazırlanmıştır. Bu ünitede ...