Regresyon Analizi Önceki hafta konumuz olan Korelasyon Analizi’nde iki değer ...

Evren: Araştırmacının genelleme yapmak istediği insanlar veya objelerdir. Arıcı (1981) ...

Ölçek ve Ölçek Türleri Ölçek: Ölçme araçlarında kullanılan ölçme birimine ...

Nitel Araştırma Nedir? Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve döküman, metin ...

Ölçme Türleri Doğrudan ölçme (Araçsız ölçüm, öğrencileri saymak gibi) Dolaylı ...

Araştırma Nedir? Karasar’a (2002) göre araştırma, sorunlara güvenilir çözümler aramak ...

Bilimsel çalışmalarda araştırmacılar incelenen araştırmadaki değişkenler arasındaki ilişkiyi merak ederler. ...

Ölçme, nesnelerin gözlemlenip nitelik ve niceliklerinin uygun birim cinsine göre ...

Temel Kavramlar Test: Denemek, sınamaktır; bir ölçme aracıdır ve maddelerden ...

Bu bölümde öğrencilere bilgi türleri, bilgiye yönelik inanların neler olduğu, ...