✍️ Yüksek Lisans Ölçme Kuramları 2. hafta ders notları Psikolojik yapılar soyut olup sadece dolaylı olarak değerlendirilebildiklerinden dolayı, bu tür değişkenleri ölçmek üzere araçların geliştirilmesinde birçok problemle karşı karşıya kalınmaktadır. ...

✍️ Yüksek Lisans Ölçme Kuramları 1. hafta ders notları Test kuramının niçin gerekli olduğunu anlamak için, öncelikle ölçmenin, yapıların ve psikolojik testlerin temel doğasını anlamak gerekir. Weitzenhoffer ölçmeyi “bir gözlemci ...

✍️ Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri 11. hafta ders notları Anket İnsanların yaşama koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorulardan oluşan bir araştırma materyalidir. Katılımcıların, anket sorularına samimi ...

✍️ Yüksek Lisans Test Geliştirme 3. hafta ders notları Güvenirlik Bir ölçme aracının güvenirliği, aracın, ölçmek istediği değişkeni ne derece duyarlıkla ölçtüğünün, ya da ölçme sonuçlarının hatalardan arınık olmasının derecesidir. ...

✍️ Yüksek Lisans Bilgisayarda Ölçme Uygulamaları 16. hafta ders notları Ölçme sonuçlarının uygulamadan uygulamaya olan  tutarlılığını ifade eder. Farklı zamanlarda ya da farklı madde örneklemler ile ya da farklı değerlendiriciler ...

✍️ Yüksek Lisans Bilgisayarda Ölçme Uygulamaları 11. hafta ders notları Shiny Item Analysis Nedir? Shiny R tabanlı, interaktif, çevrimiçi bir madde ve test analizi uygulamasıdır. ⚙️ Uygulamaya aşağıdaki adres ile ...

✍️ Yüksek Lisans Bilgisayarda Ölçme Uygulamaları 10. hafta ders notları Klasik Test Teorisinin Sınırlılıkları KTK ve MTK Klasik test teorisi test düzeyinde bilgi sağlar. MTK madde düzeyinde bilgi sağlar yani ...

✍️ Yüksek Lisans Bilgisayarda Ölçme Uygulamaları 5. hafta ders notları Bilgisayar Ortamında Ölçme Teknolojik ölçme araçları, ölçme-değerlendirme işlemlerini oldukça kolaylaştırır: Web 2.0 Araçları ...

✍️ Yüksek Lisans Bilgisayarda Ölçme Uygulamaları 7. hafta ders notları Jamovi Nedir? Jamovi, R üzerine yazılmış, sadece tıklama ile tüm fonksiyonların kullanılabildiği, tamamen ücretsiz bir programdır. Hangi Tür Veri Dosyaları ...

✅ Yüksek Lisans Eğitim İstatistiği 5. hafta ders notları Merkezi yığılma ölçüleri için genel bir yorum yapmak gerekirse aşağıdaki grafiklere ilişkin bazı yorumlar incelenebilir. Merkezi yığılma ölçüleri, puan dağılımının ağırlık ...