Program Geliştirmenin Temelleri

atölye
Program geliştirme temelleri aynı zamanda eğitim bilimleri program geliştirmenin kuramsal temellerini oluşturmaktadır.

Tarihsel Temel

 • Geçmişin geleceğe ayna tutmasıdır.
 • Tarihi temelin dikkate alınması yansıtıcı düşünmeye bağlıdır.
 • Geçmişten ders çıkarmak gerekir.
 • Tarihi temel dikkate alınmadığı takdirde eski programlarda yapılan hatalar devam eder.

Toplumsal Temel

 • Toplumun ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alınır.
 • Bireyin sosyal gelişim ve toplumsal uyum sağlamasına yönelik hazırlanır.
 • Toplumun kültürel mirasını ve değerlerini bireylere kazandıracak şekilde düzenlenmelidir.
 • Toplumsal sorunlar dikkate alınmalıdır.
 • Bireyi toplumsallaştıraracak:
 • 1. kaynak: Aile, okul, akran grupları ve öğretmen vb.
 • 2. kaynak: TV, internet, kitap, gazete vb.

Bireysel Temel

 • Bireyin ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınır.
 • Program geliştirmede tüm çalışmalar birey için olduğundan program geliştirmenin en önemli temelidir.
 • Öğrenci ilgi, ihtiyaç, yetenek, öğrenme şekilleri ve kendini gerçekleştirme ön planda tutulur.
 • Bireyin özellikleri dikkate alınıp ona uygun eğitim verilmesi amaçlanır.

Psikolojik Temel

 • Hazırlanan program öğrencinin bedensel ve zihinsel gelişimine uyum sağlama açısından psikolojiden yararlanır.
 • “Ne zaman?” ve “Nasıl?” sorularına cevap arar.

Konu Alanı Temeli

 • “Ne öğretelim?” sorusuna cevap verir.
 • Hedef davranış gerçekleştirilebilir, güncel ve bilimsel olmalıdır.
 • Bilgide meydana gelen değişiklikleri kapsamalıdır.

Ekonomik Temel

 • Söz konusu projeler ve çalışmalar bütçe dikkate alınıp yapılmalıdır.
 • Mali imkanlar ile sınırlıdır.
 • Ekonomik gerçeklere aykırı düzenlenemez.
 • Nitelikli insan gücü ve istihdam dengesi göz önüne alınmalıdır.

Felsefi Temel

 • “Niçin?” sorusuna cevap arar. Eğitimin hedeflerini sorgular.
 • Program tasarımını hazırlamada ve hedeflerin oluşturulmasında yararlanılır.
 • Ülkenin benimsemiş olduğu felsefe değişirse program da değişir.