Sınıf Rehberlik Planları

Sınıf Rehberlik Planları, Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları, Temel İlkeleri ve 2023 Eğitim Vizyonu temel alınarak oluşturulmuştur. Bu programın amacı, öğrencilere sadece beceri kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda edindikleri bilgileri becerilere dönüştürmelerine ve bu becerileri toplumsal etkileşimde kullanabilmelerine katkı sağlamaktır.

Sınıf Rehberlik Planları, öğrencileri gelecekte karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı hâle getirmeyi amaçlayan bir yaklaşım benimsemektedir. Bu yaklaşım, gelişimsel, yeterlik ve güç temelli bir perspektifi yansıtmaktadır. Ayrıca, bu yaklaşıma uygun olarak kazanımlar, olumlu ifadelerle ifade edilmiş ve öğrencilerin güçlü yönlerine odaklanılmıştır, böylece sorunlara değil, olumlu yönlerine vurgu yapılmıştır.

Aşağıda verilen bağlantılardan hazır planları indirebilir boşlukları kendinize göre doldurup çıktı alabilirsiniz.

Okul Öncesi

İlkokul

Ortaokul

Lise