Din kavramını ilk insandan bu yana devam eden bir kurum ...