Test Geliştirme’nin Temel Kavramları

Test Geliştirme’nin Temel Kavramları

✅ Yüksek lisans Test Geliştirme 1. hafta ders notları

Temel Kavramlar

Test: Denemek, sınamaktır; bir ölçme aracıdır ve maddelerden veya sorulardan oluşur. Özel olarak çoktan seçmeli test anlamında kullanılır.

Madde: Bireyde ölçülmek istenilen özelliği uyaran her bir uyarıcıya verilen genel ad.

Soru: Bir maddedir. Ancak sonu soru işareti ile biter. Bu cümleye katılıp katılmamayla ilgili cevap beklenir.

Puan: Her bir maddeye verilen sayısal değerdir. Sınavdan alınan sonuçtur.

Not: Ölçme sonuçlarına bakarak verilen ve öğrencinin başarılı veya başarısız olarak değerlendirilebilmesini sağlayan sayısal değerdir.

Ölçme: Objelerin özelliklerini gözledikten sonra sonuçlarını sayılarla veya sembollerle ifade etme işlemine verilen addır.

Bir kişi 65 puan aldıysa bu kişinin gerçek puanı 65’in etrafındadır. Ya altında ya da üstünde olabilir.

Geliştirme: Var olan durumdan özellikleri daha iyi hale getirme işlemidir.

⚠️ Test Geliştirme: Herhangi bir özelliği ölçmeye yönelik istendik niteliklerde ölçme aracı oluşturma süreci. Bu nitelikler güvenirlik ve geçerliktir.

Bir testin özellikleri nelerdir?

 • Testten alınan puan
 • Aritmetik ortalama
 • Standart kayma
 • Ortalama güçlük
 • Güvenirlik
 • Geçerlik

Örnek olarak bir test hazırlanırken şu nitelikleri istenebilir: Ortalama güçlüğü 0,50; güvenirliği 0,70 ve üzeri, standart kayması 3 olması…

Ölçmenin Basamakları

 1. Ölçülecek özelliğin tanımlanması
 2. Soru tipinin seçilmesi
 3. Ölçülecek özelliğe uygun soruların hazırlanması
 4. Uygulama ve puanlama

Ölçme Türleri

 1. Doğrudan ölçme (Araçsız ölçüm, öğrencileri saymak gibi)
 2. Dolaylı ölçme (Gösterge kullanarak yapılan ölçüm, sıcaklık, yol uzunluğu gibi)
 3. Türetilmiş ölçme. (Yıl sonu başarı notu, vücut kitle endeksi, zeka puanları gibi)

Ölçmede Birim

Ölçülen özelliğin standart olarak kabul edilen bir miktarıdır. Bir çoktan seçmeli test sınavında her soru bir birim olarak ele alınır.