Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Yazılı Sınav Konuları

uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yazılı sınav konuları

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olacak şekilde yapılacaktır. Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik yazılı sınavları tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 il merkezinde yapılacaktır.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik yazılı sınav konuları ve soru dağılımları aşağıda verilen tablodaki gibidir.

Uzman Öğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı (180 Saat)

KonuSüreYüzde (%)
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri25 Saat%15
Ölçme ve Değerlendirme20 Saat%12
Özel Eğitim ve Rehberlik25 Saat%15
Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları20 Saat%10
Eğitimde Kapsayıcılık20 Saat%12
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği20 Saat%10
Sosyal Etkileşim ve İletişim20 Saat%10
Dijital Yetkinlik15 Saat%8
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği15 Saat%8

Başöğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı (240 Saat)

KonuSüreYüzde (%)
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri25 Saat%12
Ölçme ve Değerlendirme20 Saat%8
Özel Eğitim ve Rehberlik25 Saat%12
Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları20 Saat%7
Eğitimde Kapsayıcılık20 Saat%8
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği20 Saat%7
Sosyal Etkileşim ve İletişim20 Saat%7
Dijital Yetkinlik15 Saat%6
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği15 Saat%6
Okul Geliştirme ve Liderlik30 Saat%15
Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi15 Saat%6
Bilişsel Düşünme Becerileri15 Saat%6